Halloween

Halloween of 'Allhalows Eve' is de avond van de 31e oktober, de avond voor het feest van Allerheiligen. Van oorsprong is Halloween een overblijfsel van het oude Keltische feest Samhain aan het einde van de zomertijd. Voor de Kelten was Samhain nieuwjaarsdag. De laatste korenschoven werden binnnengehaald en de kuddes werden uit de wei gehaald. Zij moesten beschermd worden tegen boze machten en demonen, die rond de jaarwisseling overal ronddoolden.

Als afweermiddel werden grote vuren ontstoken. Halloween was de dag, dat de donkerste tijd begon. Geesten, heksen, kabouters, feeën en duivels doken op en de zielen der doden keerden terug in hun huizen. De waarzeggerij vierde hoogtij, vooral wanneer het ging om huwelijkspartners. Halloweenvieringen waren ook in Amerika bekend, vooral bij Ierse immigranten. En tegenwoordig heeft Halloween in Amerika een grote vlucht genomen, terwijl het ook in Engeland en Ierland gevierd wordt. Sommige gebruiken hebben nog steeds betrekking op boze geesten en de zielen van gestorvenen. Tegenwoordig maken vooral spoken, geesten en zwarte katten deel uit van de grappen, die worden uitgehaald ter gelegenheid van Halloween.

 

Gedurende de twee weken van de herfstvakantie staat de Pompoenerie in het teken van Halloween. Klik hier om te zien wat we doen.